×
menu

Eigen website maken

Met een CMS is het niet lastig om wijzigingen aan uw site aan te brengen. U kunt doorgaans alles wat in aanmerking voor actualisering komt aanpassen met een CMS pakket. Er wordt van dergelijke systemen dan ook veel gebruik gemaakt. Dit betekent dat CMS pakketten niet alleen worden gebruikt door mensen zonder HTML kennis. CMS systemen worden ook gebruikt door mensen die wel de benodigde kennis hebben om websites maken.

Bij een CMS pakket worden de verschillende onderdelen strikt gescheiden. Programmeurs gebruiken CMS pakketten om niet zelf alles te hoeven bouwen. Een CMS zal tevens algemene gewenste functionaliteiten vaak al bevatten. Gebruik van een CMS programma heeft tot gevolg dat u minder vaak een FTP-verbinding nodig heeft om bestanden over te zetten. Het uploaden van bestanden verloopt via de beheeromgeving van het CMS pakket. U loopt zo minder het risico op een niet meer werkende website als gevolg van een verkeerde handeling.

Lijkt het u wat om het beheer via van uw site via een CMS programma te doen, dan bevat cms website meer informatie over dit onderwerp. Houd er rekening mee dat u bij gratis CMS programmatuur vaak betaalt voor de uitbreidingen. Het is handig om te weten of het CMS systeem geschikt is voor het type website dat u wilt maken. Zorg dat u een lijst maakt van geschikte CMS systemen en maak vervolgens uw keuze. Het is zonde wanneer u later van CMS systeem moet wisselen. Het omzetten van de inhoud waarmee het vaak gepaard gaat, zal extra tijd kosten.

Een betere voorbereiding zorgt voor minder problemen tijdens de uitvoering. Het kan voor u belangrijk zijn dat het systeem uitbreidbaar is. Na enige tijd kan toch de behoefte ontstaan om de website uit te bouwen. Het kan zijn dat u de website toch wilt uitbouwen over een aantal jaar. Het zou mooi zijn wanneer u dan het CMS pakket dat u op dat moment gebruikt kunt blijven gebruiken. Een ander aspect is de beveiliging van het pakket. Updates kunnen automatisch worden geïnstalleerd maar het kan ook zijn dat deze handmatig geïnstalleerd moeten worden. Kunt u gratis de updates installeren? Vragen die best belangrijk zijn.

Mogelijk heeft u al een HTML bestand dat u graag wilt gebruiken. Het is dan belangrijk dat dit kan met het CMS pakket dat u gaat aanschaffen. Mogelijk wilt u ook de SEO instellingen kunnen wijzigen. SEO gaat over het goed gevonden worden in zoekmachines als Google. Want aan een website zonder bezoekers heeft u over het algemeen niet zoveel.